Til bruk ved scene, i bølgebryter, rundt lydtårn og ved barer.
Vi benytter Nordic Barricades.

Barrikader kan også settes opp som bardisk. Ved stort trykk i baren sørger disse for at baren er stødig og ikke blir skjøvet ut av posisjon.

Barrikade
Innslippsgate

Sluse for kontroll og orden ved innslipp av større menneskemengder. Dette gjør det enklere å sjekke adgangsbevis, legitimasjon, grad av beruselse og for evt. å utføre visitasjon.

Vi er behjelpelig med en rekke typer utstyr som er nødvendig
for å ta vare på sikkerheten ved små og store arrangementer.