Med mer enn 100 års erfaring fra politiet og inngående kunnskap om sikkerhet kan vi trygt si at vi kan hjelpe deg med dine sikkerhetsbehov

Fotograf: Michael Pedersen»

Gründer og Daglig leder
Olav Ramirez Husby

Over 30 års erfaring innen service, restaurant, vakt- og sikkerhetsbransjen. Segmentene og ansvarsområdene har vært allsidige og mange, med bla. drift av diverse større serveringssteder.

 

Er trent i å håndtere sikkerhet ved store arrangementer og crowd management.

 

Har god kunnskap om psykoterapi og veiledning, samt bygging av relasjoner. Noe som er svært nyttig i jobben hvor man møter  mennesker i mange ulike situasjoner.

Olav er svært opptatt av kvalitet og smidig service i utførelsen til samtlige kunder.

 

post@nidaros-security.no

+47 466 66 999
 

Våre øvrige ansatte er utdannet og godkjent innenfor:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-01-05-1