Besøksadresse:
Nardoveien 4

7032 Trondheim

Postadresse:
Spongdalsveien 91, 7070 Bosberg

Send oss en melding

Nidaros security 

Med mer enn 100 års erfaring fra politiet og inngående kunnskap om sikkerhet kan vi trygt si at vi kan hjelpe deg med dine sikkerhetsbehov

Fotograf: Michael Pedersen»

Gründer og Daglig leder
Olav Ramirez Husby

Over 30 års erfaring innen service, restaurant, vakt- og sikkerhetsbransjen. Segmentene og ansvarsområdene har vært allsidige og mange, med bla. drift av diverse større serveringssteder.

 

Er trent i å håndtere sikkerhet ved store arrangementer og crowd management.

 

Har god kunnskap om psykoterapi og veiledning, samt bygging av relasjoner. Noe som er svært nyttig i jobben hvor man møter  mennesker i mange ulike situasjoner.

Olav er svært opptatt av kvalitet og smidig service i utførelsen til samtlige kunder.

 

post@nidaros-security.no

+47 466 66 999
 

Olav Berg
Sikkerhetskonsulent

Gikk ut fra politiskolen i 1982, og har mange år bak seg med variert politiarbeid.

Jobbet ved forskjellige lensmannskontorer i Trøndelag fram til 2004, etter hvert
som førstebetjent, og Kst lensmann. Gikk deretter over i Utrykningspolitiet (UP), og ble værende der frem til 2010.

I UP hadde han alle slags politioppdrag på et tjenestesett. F.eks første patrulje ved både trafikkulykker, ran, innbrudd, voldshandlinger m.m.

Startet som Politibetjent ved Sentrum politistasjon i Trondheim høsten 210, og arbeidet ved seksjon VAKT - OG BEREDSKAP der jobben består i patruljetjeneste i
hovedsaklig Trondheim, men ofte med bistand til hele Trøndelag.

 

Startet med å spille trompet i korps da jeg var 10 år og holdt på til jeg

var 20. Startet også med bassgitar ca 14-15 år gammel og har spilt i

forskjellige band opp gjennom hele livet. De siste 20 årene har jeg spilt

i LOVENS LANGE ARM, nettopp skiftet navn til GRACELAND BAND, der vi har

egne Elvis konserter/dansefester med kun Elvis på settlisten.

 

post@nidaros-security.no

+47 950050647

Erling Frode Soligard
Sikkerhetskonsulent og
Personal ansvarlig

Erling Frode Soligard har en omfattende og variert erfaring fra politi- og sikkerhetsarbeid. Begynte operativ patruljetjeneste i Oslo, deretter Trondheim. Tilbragte to år ved trafikkavdelingen, før han ble etterforsker ved vold, overgrep- og drapsavsnittet i Trondheim.

Operativ politibetjent og etterforsker ved spaningsgruppa; hovedoppgave organisert kriminalitet.
Tilknyttet Forebyggende gruppe i politiet, med spesiell innsats rettet mot ungdomsskoletrinnet. Etterforsker av saker vedr. ungdomskriminalitet, og nært samarbeid med barnevern, skole og foreldre.

Landsomfattende prosjektstilling hos organisasjonen MOT
Internasjonal politistilling i FN. Gjennom kurs og tester opptatt i Close Protection Unit, FN i Kosovo.  Jobbet først i lav- og medium risiko team; ble senere opptatt i og jobbet som livvakt i høyrisiko operasjoner.
 
Internasjonal polititjeneste for OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa) i Macedonia. Et program for gjennomføring og utvikling av relasjoner mellom Macedonias politi, innbyggere og andre organisasjoner i samfunnnet Macedonia.

Overbetjent på patruljeavsnittet, leder av politiets uniformerte sykkelpatrulje, og stilling som "Politispesialist" innen vakt- og beredskap.  
Kursholder innen konflikthåndtering, yrkesetikk, omdømmebygging og Trafikk miljøbevissthet   

Jobbet siden som privat etterforsker, inntil han begynte i Nidaros Security høsten 2016.

 

post@nidaros-security.no

+47 92019713

Våre øvrige ansatte er utdannet og godkjent innenfor:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-01-05-1