Privat etterforsking

Hva innebærer stalking?
Stalking eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at personer blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og plagsom atferd.

Stalking innbefatter forfølgelse, overvåking eller å arrangere tilsynelatende tilfeldige møter med offer. Kommunisering kan skje gjennom direkte eller indirekte kontakt, blant annet gjennom post, e-post og tekstmeldinger.
Trussel om selvmord er også vanlig. Andre overgrep kan være vandalisme, innbrudd, seksuelt overfall, å skade kjæledyr, og i verste fall å skade, eller true med å skade, barn.

 

Stalking er ulovlig
Straffelovens paragraf 266 handler om hensynsløs atferd, mens den nye tilleggsparagrafen går mer konkret på
tilfeller med aktiv forfølgelse som virker skremmende. Den gjør selve aktiviteten stalking ulovlig. Blir du utsatt for skremmende eller plagsom adferd, ta kontakt med oss og
vi hjelper deg.

Stalking

Tilleggsparagrafen

"Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år."

Vi tilbyr faglig bistand med hensyn til å forebygge, begrense og oppklare kriminelle og uønskede handlinger.

Både næringslivet, privatpersoner og organisasjoner kan dra nytte av våre tjenester. Vi tilbyr etterforskning i alle typer sivile- og straffesaker

Barnevern, arv,
Forsikringssaker,
Arbeids- og erstatningsrett
Bedragerier,
Økonomisk utroskap,
Savnede personer/objekter

 

Ledsagertjenester (Close protection)

Ledsagertjeneste tilbys personer som har behov for beskyttelse, både i hjemmet, på arbeid og under reise.
Vi gir deg trygghet og den sikkerheten du trenger for at din agenda skal fungere best mulig. Vi tilpasser oss kundens behov, og tar imot både korte og lengre oppdrag.

Kontakt oss hvis du har behov for bistand eller ønsker en uforpliktende samtale rundt dette.