VAKTHOLD - SIKKERHET - ARRANGEMENT

 • Ordensvakter med godkjenning jfr. Lov om vaktvirksomhet/vektergodkjenning

 • Våre medarbeidere har høy kompetanse på forebyggende konflikthåndtering uten bruk av fysisk inngripen.

 • Alle våre vakter har kompetanse på alkohol/serveringslov
  – kurs i Ansvarlig Vertskap

 • Vi tilpasser og skreddersyr vakthold/vakter med riktig kompetanse

 • Vi planlegger/analyserer og tilrettelegger sammen med oppdragsgiver og bidrar med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse)

 • Alle typer arrangementer

 

 

 

Et godt vakthold
er din garanti
for et godt arrangement
Sikkerhetskravene til offentlig og privat sektor øker. Vi kan hjelpe!

Vi tilbyr også ulike typer kurs/kompetanseheving innenfor :

 

Kommunikasjon- og konflikthåndering

Kommunikasjon med rusede personer

Ordensvaktkurs – vekterutdanning jfr. Lov om vaktvirksomhet.

Utforming av lovbestemt IK-mappe (Internkontroll) for bedrifter.

Kurs i tegn- og symptomer på ruspåvirkning av narkotika og andre rusmidler (avdekking av ruspåvirkning).
Samme kursinnhold som benyttes av politiet.

Brannvern og førstehjelp

Etterforskning / utredning / rådgivning

 • Nasjonalt og internasjonalt

 • Alle typer kriminalitet

 • Oppsporing av saknede personer/gjenstander

 • Gjenopptakelse og utredning av henlagte straffesaker

 • Taktisk og teknisk etterforskningsbistand (avhenger av formalkompetanse på den tekniske biten)

 

Ledsagelse – «stalking» - personlig sikkerhet

 

 • Formell tillatelse for ledsagervirksomhet foreligger.

 • Høyt kompetent personell – tidligere politiansatte med erfaring fra bl.a spesialavdelinger.

 • Alle henvendelser behandles konfidensielt.

KURS OG KOMPETANSEHEVING :

 • Hoteller og restauranter

 • Privatpersoner

 • Vakt- og sikkerhetsbransjen

 • Skoler

 • Helseforetak

 • Konsertarrangører